ลูกค้าของเรา

MTSRM มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ภายใต้การดูแลบริหารการจัดการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประทับตราสินค้า “แม่ทองสุก” หรือ “MTS GOLD” ภายใต้สัญลักษณ์ตราฉัตร

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และการบริการของ MTSRM เสมอมา และเพื่อแทนทุกๆ คำขอบคุณเหล่านั้น เราจะไม่หยุดพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

ข้อความจาก CEO

“ไม่ว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหน บริษัทฯจะมุ่งหน้าส่งมอบทองคำที่คุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า เพื่อยืดยัดการเป็นอันดับ 1 ในด้านการผลิตทองคำรุปพรรณ และ การสกัดทองคำ อย่างครบวงจร”