ผลิตภัณฑ์

รูปพรรณ

สืบสาน พัฒนาศาสตร์และศิลป์แห่งงานฝีมือ
ให้งานทุกชิ้นสุกสว่าง งดงามและปราณีต
เป็นที่ประจักษ์และยอมรับไปทั่วโลก
พร้อมก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล

ทองแท่งเงา

การบริการที่เหนือความคาดหวังอยู่เสมอ
ผลิตทองคำ ที่ได้มาตรฐาน งดงามในทุกมิติ
เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุน
และนักสะสมทองคำทั่วโลก

ทองคำแท่ง

“ตราฉัตร”

แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ทองที่สูงกว่าที่
มาตรฐานกำหนด และ ความตั้งใจ
ในการหลอมทุกชิ้นเพื่อ ส่งมอบ
ให้สถาบันการลงทุน นักสะสม
ร้านค้าทองคำ มายาวนานกว่า 60 ปี

กว่า

10,000

กิโลกรัม
ต่อปี

ที่เราผลิตทองคำแท่งเพื่อส่งมอบให้นักลงทุนที่ต้องการเก็บสะสมทองคำ

มาตรฐานไทย และ มาตรฐาน LBMA

เม็ดเงินบริสุทธิ์

ผลิตเม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.99%
และวัตถุดิบทองคำ
สำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โรงงานผลิตอิเล็กทรอนิก
ได้มาตรฐานและสามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างไร้ที่ติ