บริการ


MTSRM เป็นผู้นำด้านการให้บริการสกัดทองคำเก่าที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนั้นยังให้บริการตรวจสอบโลหะมีค่าผ่านห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่าที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและในระดับสากล

สกัดทองคำ


เราคือ ผู้นำอันดับหนึ่งด้านการบริการสกัดทองคำเก่าทุกประเภทให้ได้ ทองคำบริสุทธิ์ 99.99% โดยใช้เครื่องสกัดทองคำจากทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญและได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

Precious Metals Laboratory


ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า ให้บริการตรวจสอบหาความบริสุทธิ์ของ โลหะทองคำและโลหะเงินโดยใช้วิธีและอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำและทันสมัยที่สุด ได้แก่ Cupellation(Fire Assay), X-ray Fluorescence(XRF) และ Inductively Coupled Plasma Optical Emission spectroscopy(ICP-OES) ในการตรวจสอบและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

Cupellation
(Fire Assay)


ตรวจสอบหาความบริสุทธิ์ของโลหะทองคำด้วยวิธี Cupellation(Fire Assay) โดยยึดตามมาตรฐาน GIT Standard(Base on ISO11426:2014)

Inductively Coupled
Plasma Optical Emission
spectroscopy(ICP-OES)


ตรวจสอบหาความบริสุทธิ์ของโลหะทองคำและโลหะเงินด้วยวิธี Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy(ICP-OES) โดยยึดมาตรฐานตาม ASTM B562-95